Monthly Archives: januari 2014

Impressie Nieuwjaarsreceptie Onze Hoop op 22 januari 2014

Op 22 januari jl. was er in de middag op het kantoor van Stichting Onze Hoop een Nieuwjaarsreceptie. Die werd goed bezocht, er waren veel leden en belangstellenden, mensen van organisaties en van de Deelraad. De voorzitter van Onze Hoop, … Continue reading

Posted in Onze Hoop | Tagged , , , | Leave a comment

Toespraak Ahmed El Mesri woensdag 22 januari 2014 – Nieuwjaarsreceptie Onze Hoop

Thema: de overgang van AWBZ naar de nieuwe WMO en wat dat betekent voor migranten.    Dames en heren, van harte welkom op deze middag, waarbij ik u allen om te beginnen het allerbeste wil toewensen voor het nieuwe jaar … Continue reading

Posted in Onze Hoop | Tagged , | Leave a comment