Monthly Archives: april 2015

Psychiatrie tackelt cultuurverschillen onvoldoende

Patiënten van Marokkaanse en Turkse afkomst met psychiatrische stoornissen zijn minder behandelingstrouw, vertonen andere klachtenprofielen en hebben minder vertrouwen in de behandeling dan Nederlandse patiënten. Culturele aanpassingen in de behandeling blijken daarentegen niet effectief. Dit concludeert Annelies van Loon, onderzoeker … Continue reading

Posted in Onze Hoop | Leave a comment

Thema wanneer heb je recht op voorzieningen?

Tijdens deze bijeenkomst op 20 april 2015 was de opkomst groot. Er waren 55 mensen aanwezig. Dit aantal is zo hoog, omdat veel mensen niet weten op welke voorzieningen zij recht hebben. Dat is deze avond uitgebreid vertelt door Ahmed … Continue reading

Posted in Onze Hoop | Leave a comment

Oprichting Platform Informele Zorg en Welzijn Amsterdam-Oost

Beste medeaanbieders van Informele Zorg en Welzijn, beste Wijkzorgpartners, Hierbij berichten wij u graag over de oprichting van het Platform voor Informele Zorg en Welzijn Amsterdam-Oost. Aanleiding Met de huidige decentralisaties in het sociaal domein  komt de verantwoordelijkheid voor de … Continue reading

Posted in Onze Hoop | Leave a comment