Activiteiten

Werkwijze

De stichting organiseert:

  • lotgenotencontact
  • periodieke themabijeenkomsten
  • spreekuren (juridisch, medisch/sociaal)
  • begeleiding naar het zorgloket door lotgenoten
  • deskundigheidsbevordering vrijwilligers comité
  • diverse voorlichtingen en trainingen voor personen uit de doelgroep; bv. mondigheidstrainingen en voorlichtingen van het informatie en klachtenbureau gezondheidszorg (IKG) en aanverwante diensten van patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Daarnaast zet de stichting zich in voor:

  • het zoeken naar oplossingen voor de meest schrijnende gevallen
  • overleg met beleidsmakers en politici.

De stichting Onze Hoop is ook projectmatig gestructureerd op het gebied van: 

* Bezoekwerk

* Buurtwerk

* Informatievoorziening

* Gezondheidszorg

* Jeugdzorg

* Ouderenzorg

* Migranten

* Reclassering

* Schuld / hulpverlening

* Hulp bij Huishouden

* Thuiszorg

* Verslaving

* Werkactivering

* Woonwensen

Geef een reactie