Agenda 2014

agenda11

Stichting Onze Hoop: Agenda-thema’s 2014.

Stichting Onze Hoop start in het nieuwe jaar haar activiteiten op 3 januari  2014.

Onderstaande activiteiten betreffen bijeenkomsten in 2014 gericht op belangenbehartiging en beleidsparticipatie.  De activiteiten worden georganiseerd o.a. in samenwerking met Cliëntenbelang Amsterdam. Een aantal van de activiteiten zullen meerdere keren plaats vinden.

Voorlichtingen en themabijeenkomsten

 • WMO
 • Zorgakkoord en de bezuinigingen
 • Zorgverzekeringswet
 • Langdurige GGZ
 • Respijtzorg
 • Langdurige ouderenzorg
 • Jeugdzorg
 • Meervoudige problematiek bij migranten: gezondheid, wonen, financiën, GGZ en sociaal isolement
 • Waar zijn welke voorzieningen voor wie en tegen welke prijs te verkrijgen?
 • Zorg en mensenrechten
 • Pijn en emoties uitdrukken in het eigen talige en culturele idioom
 • Armoedebestrijding: effectieve besteding van het bestaande budget
 • Eenzaamheidbestrijding
 • Mantelzorg
 • Excursies
 • Wonen en werken
 • Schizofrenie en Psychose
 • Voorlichting budget begroting
 • Gezondheid
 • De juiste hulpmiddelen
 • Lotgenotencontacten 

Conferenties en follow up

 • Betrekken van maatschappelijke en migrantenorganisaties bij belangenbehartiging van migranten met een beperking in de stad.
 • Bijeenkomsten van “initiatiefgroep migranten in zorg en welzijn”. Iedere 6 weken.
 • “Signalen uit de buurt”, rondetafelconferentie transitie, wijkzorg en zorgverzekeringen.
 • Conferentie over een nader te bepalen thema wat inspeelt op de actualiteit van het moment. 

Spreekuur

 • maatschappelijk werk
 • sociaaljuridisch
 • klachten en informatie
 • registratie in samenwerking met het MELDPUNT.

De activiteiten zijn van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur op de Plantage Middenlaan 14 en van maandag t/m zondag van 18:00 – 23:00 uur in het Centrum de Vriendschapshuis en Gerardus Majella. 

Datum:                                  Thema’s:

Iedere werkdag lotgenotencontact

 • 03 januari-Erfelijkheidsaandoeningen
 • 09 januari-SOA, HIV & AIDS
 • 14 januari-Psychisch aandoening onder migranten
 • 17 januari-Migranten met GGZ en hun familie
 • 22 januari-Overgang van AWBZ naar WMO
 • 23 januari-Orgaandonatie
 • 24 januari-Eenzaamheid en Mantelzorg
 • 26 januari-Herdenking Holocaust/Auschwitz in Amsterdam
 • 27 januari-Jezelf kunnen zijn in Amsterdam-Oost
 • 03 februari-Wonen in twee landen
 • 07 februari-Mentorschap
 • 11 februari-Gezondheidszorg in Nederland
 • 13 februari-Omgeving & gezondheid (milieu)
 • 20 februari-Welke voorziening zijn er voor mensen zonder geld
 • 25 februari-Herdenking van Februaristaking
 • 26 februari-Jongeren met een handicap
 • 28 februari-Armoede en isolement bestrijding
 • 06 maart-Spijsverteringsstelsel
 • 11 maart-Internationale vrouwendag
 • 13 maart-Diabetes
 • 18 maart-Mentorschap voor mensen met GGZ
 • 21 maart-Internationale dag tegen racisme
 • 27 maart-Zenuwstelsel
 • 28 maart-Ademhalingsstelsel
 • 04 april-Overgang van AWBZ naar WMO
 • 07 april-Voorzieningen voor met een lage inkomen
 • 11 april-Seksualiteit en handicap
 • 22 april-Toegankelijkheid van openbare ruimte
 • 25 april-Antidiscriminatie
 • 28 april-Het verkrijgen van de juiste hulpmiddelen
 • 30 april-Eenzaamheid en Armoede
 • 04 mei-Dodenherdenking
 • 05 mei-Bevrijdingsdag
 • 09 mei-Psychosomatiek
 • 13 mei-Budget begroting
 • 20 mei-Wanneer heb je recht op voorzieningen?
 • 27 mei-SOA, HIV & AIDS
 • 03 juni-Orgaandonatie
 • 13 juni-Seksueel geweld onder migranten met beperking
 • 21 juni-De zorg in de ggz en de maatschappelijke opvang
 • 27 juni-De positie van migranten vrouwen met een handicap
 • 04 juli-Praten over seksueel diversiteit en beperking
 • 07 juli-Zinloos geweld, daders en slachtoffers
 • 11 juli-Vrouwenemancipatie en zelfredzaamheid
 • 25 juli-Vrouwen met beperking op de arbeidsmarkt
 • 01 augustus-Migranten en senior werk
 • 08 augustus-Vrouwenemancipatie en mantelzorg
 • 04 september-Dwarslaesie, wat is dat?
 • 18 september-Incontinentie
 • 22 september-Migranten vrouwen en Eenzaamheid
 • 30 september-Alzheimer/dementie onder migranten ouderen
 • 13 oktober-Ouder worden in Nederland
 • 17 oktober-Migranten met een handicap in de arbeidsmarkt
 • 20 oktober-Een mens op de vlucht
 • 24 oktober-Kanker en psychosociale zorg
 • 31 oktober-Luister eens naar me (pijn)
 • 07 november- Dag van de Dialoog in Amsterdam
 • 12 november-Schizofrenie en drugs
 • 17 november-De rol van migranten met een handicap en het gezin
 • 25 november-Obesitas
 • 04 december-Ziekte van onbegrip
 • 09 december-Het Internationale Vrijwilligersdag
 • 15 december-Borderline /persoonlijkheidsstoornis bij migranten
 • 17 december-Internationale dag voor de rechten van de mens
 • 19 december-Waarom lotgenotencontact?

1ste adres: Centrum de Vriendschapshuis, Palembangstraat 52, 1094 TK Amsterdam.

2de adres: Gerardus Majella, Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam.

3de adres: Stichting Onze Hoop, Plantage Middenlaan 14-1, 1018 DD Amsterdam

Voor meer informatie: Tel: (020) 7525131 (06-47440672)

E. info@stichtingonzehoop.nl – w. www.stichtingonzehoop.nl

Geef een reactie