Filmpjes

 

Aanleiding

Uitzichtloze situatie van vele mensen met een beperking: sociaal, psychisch, materieel. Velen zijn aan het vereenzamen en zijn niet getraind in zelfredzaamheid of om voor zichzelf op te komen.

Missie

Stichting Onze Hoop biedt zeer laagdrempelige bemiddeling, begeleiding en sociale activiteiten aan die migranten met een handicap of chronische ziekte, die moeilijk de weg kunnen vinden in het doolhof van hulpverlenende instanties. Tijdens onze activiteiten signaleren wij knelpunten en proberen die direct weg te nemen. Wij behartigen de belangen van deze mensen bij de overheid en zorginstanties. Onze Hoop is een zelforganisatie van migranten met een beperking en is ontstaan uit de uitzichtloze situatie waarin vele van ons zich bevinden. In ons handelen staan waarden als laagdrempeligheid en solidariteit met de mensen aan de onderkant van de samenleving centraal.

Visie

De ontwikkelingen in met name de gezondheidszorg zijn desastreus voor migranten met een beperking. Bezuinigingen in de zorg gaan hand in hand met toenemende armoede en sociale isolering. Stichting Onze Hoop geeft niet alleen hulp en begeleiding aan deze mensen, maar wil ook de doelgroep sociaal activeren en hen mobiliseren om actief te worden op het gebied van belangenbehartiging.

Onze Hoop streeft ernaar om een stedelijk netwerk van multifunctionele centra op te bouwen, waar actieve mensen met een beperking (migranten en niet-migranten) samen met sympathisanten werken aan empowerment en belangenbehartiging. Onze inspanningen zijn erop gericht dat dit netwerk in 2020 zal zijn uitgegroeid tot een lobbybeweging voor de rechten van migranten en niet-migranten met een handicap of chronische ziekte en hun families.

Doelgroep

Migranten met een handicap of chronische ziekte en hun families.

Doeleinde (Goal)

Verbeteren van de positie van de doelgroep en van hun welbevinden.

Afgeleide doelstellingen (Targets)

– 500 mensen met een ondersteuningsvraag te helpen/begeleiden via spreekuur.

– Het sociaal isolement terug te dringen door het aanbieden van lotgenotencontacten, themabijeenkomsten en sociale activiteiten.

– Activeren van ten minste 25 mensen door hen vrijwilligerstaken aan te bieden.

– Activeren van 5 mensen door hen te betrekken bij beleidsparticipatie en belangenbehartiging.

Stichting Onze Hoop is een zelforganisatie van migranten met een handicap of chronische ziekte en hun familie. Wij zetten ons in voor waardigheid, zichtbaarheid, zelfredzaamheid en verbetering van onze positie. 

T  020 7525131

F  020 7525101

E  info@stichtingonzehoop.nl

www.stichtingonzehoop.nl

Geef een reactie