Over Stichting Onze Hoop

onzehooplogoDe Stichting Onze Hoop is een categorale patiënten- en gehandicaptenorganisatie voor migranten met een handicap of chronische ziekte, ouderen en hun familie. De stichting biedt op een toegankelijke manier lotgenotencontacten en begeleiding en behartigt de belangen van deze doelgroep.

 Aanleiding

De problemen van migranten met een handicap of chronische ziekte zijn enorm. Door taalachterstand, onbegrip over de Nederlandse samenleving, onbekendheid met de voorzieningen, achterstand in informatie en opleiding, culturele taboes, verschillende sociale normen en het niet de weg kunnen vinden in het doolhof van instanties en projecten leven velen in een sociaal isolement, met angst en of kampen met een psychische depressie. Voeg daarbij de pressie vanuit de familie, het gevoel niet te participeren in de maatschappij en ook het gebrek aan vaardigheid van professionals om op al deze problemen in te spelen.

Doel

De stichting heeft tot doel de morele, materiele, culturele en sociale positie van migranten met een handicap of chronische ziekte, ouderen en hun families te verbeteren en hun welbevinden te bevorderen.

 Doelgroep

Migranten met een handicap of chronische ziekte, ouderen en hun families.

 Werkwijze

De stichting organiseert:

  • lotgenotencontact
  • periodieke themabijeenkomsten
  • spreekuren (juridisch, medisch/sociaal)
  • begeleiding naar het zorgloket door lotgenoten
  • deskundigheidsbevordering vrijwilligers comité
  • diverse voorlichtingen en trainingen voor personen uit de doelgroep; bv. mondigheidstrainingen en voorlichtingen van het informatie en klachtenbureau gezondheidszorg (IKG) en aanverwante diensten van patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Daarnaast zet de stichting zich in voor:

  • het zoeken naar oplossingen voor de meest schrijnende gevallen
  • overleg met beleidsmakers en politici.

 

 

Geef een reactie