Blik op de toekomst van 2020

Blik op de toekomst van 2020 betreffende Zelfredzaamheid door Ahmed El Mesri. Dames en heren, Lieve vrienden, beste relaties, stads en landgenoten. Sommigen van u kennen mij al, maar ik zal me toch even voorstellen. Mijn naam is Ahmed El Mesri, ik ben oprichter en voorzitter van stichting Onze Hoop, een organisatie die zich inzet voor het welzijn van migranten met een beperking en hun familie. Onze organisatie is opgericht in 2006 toen het mij duidelijk werd dat veel migranten met een beperking binnen de Amsterdamse samenleving een dermate geïsoleerde positie innamen dat ze dreigden bijna geheel uit het zicht van die samenleving te verdwijnen. Ik kon mij vanuit mijn eigen ervaring Klik hier om verder te lezen [...]
Posted in Onze Hoop | Leave a comment

Een geslaagde voedselpakketten actie van 11 januari t/m 29 februari 2016 in Amsterdam-Oost tegen armoede en eenzaamheid.

In het kader van armoede en uitsluiting heeft Assadaaka Community op 30 december jl. een warme omarming tussen buurtbewoners en de vluchtelingen georganiseerd. In deze donkere maand december heeft Assadaaka Community binnen een week 225 kerstpakketten samen gesteld. Ook heeft Assadaaka 3 keer in een week meer dan 350 maaltijden voorbereidt voor vluchtelingen-mensen die weinig extra’s te besteden hebben of in armoede leven. “Wij hebben samen gezongen voor Vrede en Vrijheid” Op deze manier wilden wij daarmee voor de vluchtelingen een dag verzorgen waarin ze even weg zijn van hun dagelijks zorgen, het zijne eenzame dagen met weinig tot geen dagbesteding in de nood opvang. De Klik hier om verder te lezen [...]
Posted in Onze Hoop | Leave a comment

Leer vluchtelingen Normen en waarden!

In het kader van armoede en uitsluiting heeft Assadaaka Community op 30 december 2015 een warme omarming tussen buurtbewoners en de vluchtelingen georganiseerd. In deze donker maand december heeft Assadaaka Community binnen een week 225 kerstpakketten samen gesteld. Ook heeft Assadaaka 3 keer in een week meer dan 350 maaltijden voorbereidt voor vluchtelingen-mensen die weinig extra’s te besteden hebben of in armoede leven. “Wij hebben samen gezongen voor Vrede en Vrijheid” Op deze manier wilden wij daarmee voor de vluchtelingen een dag verzorgen waarin ze even weg zijn van hun dagelijks zorgen, het zijne eenzame dagen met weinig tot geen dagbesteding in de nood Klik hier om verder te lezen [...]
Posted in Onze Hoop | Leave a comment

Een warme omarming

Assadaaka Community organiseert een warme omarming tussen buurtbewoners en de vluchtelingen!!! In het kader van armoede en uitsluiting hebben stagiaires en vrijwilligers van Assadaaka Community onze jaarlijkse actie opgepakt om artikelen in te zamelen voor het samenstellen van Kerstpakketten. Dit jaar heeft Assadaaka Community binnen een week 225 kerstpakketten samen gesteld voor vluchtelingen/mensen die weinig extra’s te besteden hebben of in armoede leven. In deze donker maand december is het voor veel vluchtelingen/mensen een zwaar en emotionele tijd. Wij willen daarom een feestelijke ontmoeting organiseren tussen de buurtbewoner en de vluchtelingen. Tijdens deze avond willen Klik hier om verder te lezen [...]
Posted in Onze Hoop | Leave a comment

Omarming van de vluchtelingen met kerstpakketten was een succes

Assadaaka Community heeft dit jaar een inzamelactie van kerstpakketten gehouden. Dit jaar heeft Assadaaka ruim 150 kerstpakketten samen gesteld voor vluchtelingen/mensen die weinig extra’s te besteden hebben of in armoede leven. Ook dit jaar hebben de stagiaires van Assadaaka onze jaarlijkse actie opgepakt om producten in te zamelen voor het samenstellen van Kerstpakketten. De stagiaires hadden in hun samenwerking laten zien dat religie en levensovertuiging kunnen verschillen, maar het heel goed mogelijk is om samen aan één doel te werken. De december maand is voor ons allen een groot feest. 24 December was de geboorte van onze profeet Mohamed. En 25 december is het kerstfeest. Klik hier om verder te lezen [...]
Posted in Onze Hoop | Leave a comment

Einde dreigt voor de-radicaliseringsmeldpunt Assadaaka

Het Meldpunt De-radicalisering kan vanaf 1 januari 2016 haar werk niet voortzetten. Assadaaka/ Stichting Onze Hoop, waar het Meldpunt De-radicalisering onder valt, kan vanaf 1 april geen gebruik meer maken van de kantoorruimte van Cliëntenbelang in Amsterdam, die nu huisvesting biedt. En al vanaf 1 januari vervallen de faciliteiten voor telefoon en internet. “Zonder telefoon kunnen wij geen Meldpunt runnen,” zegt Ahmed El Mesri, voorzitter van Assadaaka/ Stichting Onze Hoop. Meldpunt De-radicalisering Bijna dagelijks wordt het Meldpunt De-radicalisering gebeld door mensen die zich zorgen maken over jongeren in hun omgeving die afwijkend gedrag vertonen. “Dat kan gaan over jongeren Klik hier om verder te lezen [...]
Posted in Onze Hoop | Leave a comment

Keukentafelgesprekken

Stichting Onze Hoop organiseerde op 21 november 2015 een bijeenkomst over Keukentafelgesprekken  in de Meevaart. Op deze dag werd er eerst een voorlichting gegeven over keukentafelgeprekken en daarna werd er gezamenlijk gegeten. De voorlichting begon om 16:30, er waren 19 belanghebbenden. Tijdens de voorlichting werd er verteld over wat een keukentafelgesprek is en voor wie.  Keukentafelgesprekken zijn voor (oudere)migranten moeilijk te voeren. Zij spreken vaak geen Nederlands, hierdoor moet er een familielid alles vertalen en gaat alles erg moeizaam. Vaak wordt er niet eens begrepen waar het gesprek over gaat en waar het voor is. Tijdens de voorlichting kregen de belanghebbenden Klik hier om verder te lezen [...]
Posted in Onze Hoop | Leave a comment

Omarming van de vluchtelingen

Assadaaka Community houdt jaarlijks een inzamelactie van kerstpakketten. Elk jaar stellen wij ruim 100 pakketten samen voor mensen die weinig extra’s te besteden hebben. Vooraf aanmelden, per email: infoassadaaka@gmail.com of telefonisch: 020-752 51 31. De december maand is voor ons allen een groot feest. 24 december is de  geboorte van onze profeet Mohamed. En 25 december is het kerstfeest. Wij willen daarom een groot feest organiseren, alle buurtbewoners en vluchtelingen zijn welkom! Ook dit jaar hebben de stagiaires van Assadaaka Community onze jaarlijkse  actie opgepakt om producten in te zamelen voor het samenstellen van Kerstpakketten. Voor veel mensen die in armoede Klik hier om verder te lezen [...]
Posted in Onze Hoop | Leave a comment

Samen delen samen één!

Wilt u in deze duistere dagen voor kerst van een lekker gezonde maaltijd genieten? En een warme kopje koffie drinken met gezelschap? Dat kan!! Wij organiseren een participatie en gezonde voedingsproject bij Assadaaka Community. Wij gaan samen koken en een warme arm om de vluchtelingen heen slaan. En sluiten de avond af met een muziekje en verschillende optredens. Tijdens deze dag willen wij de buurtbewoners op een leuke manier laten kennis maken met de vluchtelingen. Wij proberen te laten zien dat er achter het woord vluchteling een individu zit, een persoon met eigen levensverhaal. Mocht je een (eigen) gedicht of (levens) verhaal willen vertellen dan is daar zeker de ruimte voor. Op Klik hier om verder te lezen [...]
Posted in Onze Hoop | Leave a comment

Hulp aan vluchtelingen

Gastvrije gezichten Gastvrij Oost laat zien dat stadsdeel Oost zeer betrokken is met vluchtelingen. Maar wie zijn de mensen die zo begaan zijn met het lot van de vluchtelingen? Twee van de vier oosterlingen aan het woord over hun betrokkenheid en wat ze doen voor vluchtelingen. TEKST: CABRIËLLA VINKE FOTO’S: FLEUR VOS  Buurtkrant voor IJburg, Zeeburgereiland, Indische Buurt en Oostelijk Havengebied jaargang 10 nummer 5 december 2015  Naam: Hanadi Al Said Wat doet ze: Vangt vluchtelingen bij haar thuis op ‘Ik kom zelf uit Syrië. Zes jaar geleden zette ik voor het eerst voet op Nederlandse bodem om mijn man, die hier al woonde, achterna te gaan. Ik was niet op de vlucht, Klik hier om verder te lezen [...]
Posted in Onze Hoop | Leave a comment